Momentálně nepřijímám žádné nové klienty

Fyzioterapie Eva Havlíková

  • Toto nestátní zdravotnické zařízení se zabývá diagnostikou, terapií a prevencí funkčních poruch pohybového systému
  • Zabývám se fyzioterapií dětí, dospívajících i dospělích
  • Vytvořila jsem pro Vás příjemné a útulné prostředí vhodné pro terapii i relaxaci
  • Pro návštěvu mého zařízení není potřeba doporučení od lékaře
  • Nemám uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami a poskytovaná péče není hrazena ze zdravotního pojištění