Momentálně nepřijímám žádné nové klienty

Služby

Definice inkontinence

Inkontinence je stav, kdy dochází k nechtěnému samovolnému úniku moči, který představuje medicínsko-psychologický a sociálně-hygienický problém.

Mnoho žen se za své potíže stydí, vyhýbají se kašli, smíchu, zvedání těžkých břemen. Své obtíže řeší menstruačními vložkami. Inkontinence se tak stává problémem nejen zdravotním, ale i společenským a ekonomickým. Je důležité podotknout, že inkontinencí však mohou trpět i muži.

Nejčastějším typem inkontinence je inkontinence stresová (SI). Občasné, klinicky málo významné projevy SI má v průběhu života 40 – 63% žen. Jedná se o samovolný únik moči, k němuž dojde po náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, který se v odborné terminologii nazývá stres. Nejde tedy o stres psychický. Za normálních okolností odpoví na tuto situaci močová trubice zvýšením svého uzávěrového tlaku, takže zůstává pevně uzavřena a moč nemůže uniknout z měchýře ven, ovšem jen tehdy, je-li močová trubice ve své normální poloze. Právě k tomu slouží pevné pánevní dno a okolní pojivové tkáně. Může dojít k situacím, kdy při námaze nezůstane močová trubice uzavřena.

Faktory podílející se na vzniku stresové inkontinence žen:

 • oslabení (pokles) pánevního dna
 • infekce dolních močových cest
 • porody – průběh, četnost
 • vrozená dispozice
 • dlouhodobá fyzická námaha
 • nedostatek estrogenů v menopauze
 • chronický kašel např. u astmatu
 • přidružená omenocnění, event. operace v pánvi
 • obezita
 • kouření
 • bolesti zad
 • skolióza u dětí
 • bolesti kyčlí
 • bolesti kostrče

Stupně stresové inkontinence:

1. stupeň
– únik moči po kapkách při náhlém, nárazovém zvýšení nitrobřišního tlaku (kýchnutí, zakašlání, prudké zvedání těžkých věcí, …)
2. stupeň
– únik moči při chůzi do schodů, běhu, skákání, při lehké fyzické práci
3. stupeň
– únik moči i v klidu na lůžku, při pomalé chůzi, při vstávání z postele

Úspěšnost léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být učinné u jiného. Je potřeba konzultovat své obtíže s lékařem, protože inkontinence může být příznakem jiné nemoci.

Inkontinence je v mnoha případech dobře léčitelná a často největší překážkou je stud a strach.

Máte zájem o tuto službu nebo nezávaznou konzultaci?